top of page

          Ausstellungen / Exhibitions

2023                     24. April - 10. Mai

                               Solo - Ausstellung

                       20jähriges Jubiläum des

             Evang. Bildungszentrums Stuttgart

2023                   17. - 26. April

                         NYC Artexpo Manhattan

                               New York

                            Artbox Projects

                        

                           

2023                20.Febr. - 07. März

                                Madrid

                       Van Gogh Art Gallery

                        Gruppenausstellung

2022                  25. - 27. Nov.

                           Art Brüssel

                           represented by

                  Van Gogh Art Gallery, Madrid

                               

2022                 24.Okt - 05.Nov

                     Palma de Mallorca

                        Casa del Arte

2022                24. - 28. August

                            Zürich

                       SwissArtExpo

2022                    23. April

                            Stuttgart

                      ArtWalk Stuttgart

2021                  22.Aug.-29.Sept.

                            Hamburg

                     Grace Denker Gallery 

                           Gruppenausstellung

                

2021                25. - 29. August

                             Zürich

                        SwissArtExpo

           

2021                   Jan. - Juni

                              Zürich

                       ArtBox-Galerie

                      Gruppenaustellung

2021                22.Jan. - 04. Febr.

                              Mailand

                        M.A.D.S. Gallery

                       Gruppenausstellung

bottom of page